HEMEN ARAYIN WHATSAPP
yazilim-gelistirme-kursu

Tanıtım Videosu

Yazılım Geliştirme Kursu

FRONT-END DEVELOPMENT

 • • Introduction / HTML Giriş
 • • Understanding & using HTML / HTML’i anlama ve kullanma
 • • The Structure of a Webpage / Bir web sayfasının yapısı
 • • Header Tags / Başlık Etiketleri
 • • HTML Comment / HTML Yorum
 • • Paragraph Tags / Paragraf Etiketleri
 • • Formatting Text / Metin Düzenlemek
 • • Images / Görseller
 • • Fonts / Yazı Tipleri
 • • Hyperlinks / Köprüler
 • • List Tags / Liste Etiketleri
 • • Semantic HTML5 Elements / Anlamsal HTML5 Öğeleri
 • • Head Section & Metadata / Head Bölümü ve Metadata
 • • Scripts / Scriptler
 • • Complete webpage / Tam Web Sayfası
 • • Setting Up FTP / FTP Kurulumu

 • • Introduction to CSS3 / CSS3’e Giriş
 • • Syntax / Sözdizimi
 • • Classes / Sınıflar
 • • IDs / ID’ler
 • • Margin & Padding / Kenar Boşlukları
 • • Width and Height Properties / Genişlik ve Yükseklik Özellikleri
 • • Classification / Sınıflandırma
 • • External CSS / Harici CSS
 • • Gradients & Shadows / Gradyenler ve Gölgeler
 • • Transformations & Animations / Dönüşümler & Animasyonlar
 • • Layout & Calculations / Düzen & Hesaplamalar

 • • Introduction to Boostrap 4 / Boostrap 4’e Giriş
 • • Responsive Design with Bootstrap / Bootstrap ile Responsive Tasarım
 • • The Grid System / Izgara Sistemi
 • • Forms & Tables / Formlar ve Tablolar
 • • Free Bootstrap Themes / Ücretsiz Boostrap Temaları

 • • Introduction to JavaScript / JavaScript’e Giriş
 • • Accessing Elements / Öğelere Erişme
 • • Variables / Değişkenler
 • • Arrays / Diziler
 • • Conditional Statements / Koşullu İfadeler
 • • Loops / Döngüler
 • • Functions / Fonksiyonlar
 • • Events & Listeners / Olaylar ve Dinleyiciler
 • • DOM (Document Object Model)
 • • Debugging JavaScript / JavaScript’te Hata Ayıklama
 • • Modules / Modüller
 • • JavaScript Libraries / JavaScript Kütüphaneleri

 • • Introduction to jQuery / jQuery’ye Giriş
 • • Basics of jQuery / jQuery’nin Temelleri
 • • Detecting Events / Olayları Farketmek
 • • Form Validation / Form Doğrulama
 • • Introduction to jQuery UI / jQuery UI’a Giriş
 • • Draggables & Resizables / Sürüklenebilirler & Boyutlandırılabilirler
 • • Accordion & Sortables / Akordiyon & Sıralanabilirler

BACK-END DEVELOPMENT

 • • Introduction to PHP 7 / PHP 7’ye Giriş
 • • Basics of PHP 7/ PHP 7’nin Temelleri
 • • Types & Objects / Tipler ve Objeler
 • • Variables / Değişkenler
 • • Arrays / Diziler
 • • Conditional Statements / Koşullu İfadeler
 • • Loops / Döngüler
 • • Functions / Fonksiyonlar
 • • GET Variables / GET Değişkenleri
 • • POST Variables / POST Değişkenleri
 • • Sending Email with PHP / PHP ile Email Gönderme
 • • Form Validation / Form Doğrulama
 • • Introduction to Object Oriented PHP / Nesne Yönelimli PHP’ye Giriş
 • • Getting Contents of Other Scripts / Başka Script’lerin İçeriğini Alma
 • • Cookies & Session Management / Çerezler & Oturum Yönetimi

 • • PHPMyAdmin / PHPMyAdmin
 • • Connecting to a Database / Bir Veritabanına Bağlanma
 • • Database Design Process / Veritabanı Tasarım Süreci
 • • Tables & Columns / Tablolar & Sütunlar
 • • Importing & Exporting / İçe Alma & Dışa Aktarma
 • • Data Types / Veri Tipleri
 • • Retrieving Data From a Database / Bir Veritabanından Veri Çekme
 • • Inserting and Updating Data / Veri Ekleme ve Güncelleme
 • • Operators / Operatörler
 • • Looping through Data / Veri İçerisinde Döngü

 • • Python Syntax /Python sözdizimi
 • • Python Comments/Python Yorum satırları
 • • Python Variables/ Değişkenler
 • • Python Data Types/ Veri Tipleri
 • • Python Operators / Operatörler
 • • Python Lists / Listeler
 • • Python If...Else / Koşul İfadeleri
 • • Python While and For Loops / While ve For döngüleri
 • • Python Functions / Fonksiyonlar
 • • Python Arrays / Diziler

PROJE

Bu bölümde, eğitmen ve öğrencilerin isteği doğrultusunda, güncel sektörel talepler ve ihtiyaçlar değerlendirilerek, bu zamana kadar işlenen içeriğin bir proje şeklinde öğrenciler tarafından yapılmasını kapsamaktadır.

 • • Creating E-Commerce Template / E-Ticaret Şablon Oluşturma
 • • User Registration and Login / Kullanıcı Kaydı ve Giriş
 • • Admin Panel / Yönetici Paneli
 • • Product Listing, Adding, Updating and Removing / Ürün Listeleme, Ekleme, Güncelleme ve Silme
 • • Basket Operations / Sepet İşlemleri
 • • Comment, Recommendation and Complaint Management / Yorum, Öneri ve Şikayet Yönetimi
 • • Content Management Systems / İçerik Yönetim Sistemleri

egitimleriniz-bana-ne-kazandirir

Eğitimleriniz bana neler kazandırır?


Mesleki eğitimlerde diğer eğitim türlerinden farklı olarak eğitim içeriğinin güncelliği son derece önemlidir. Piyasada karşılığı olmayan bir eğitim içeriği kursiyerin o mesleği hiç öğrenemediği sonucunu doğurur. Eğitim içeriklerine paralel olarak öğretilen programların sürümlerinin de piyasa gerçekleriyle orantılı olması gerekmektedir. Bu iki hususa gösterilecek hassasiyet eğitimle amaçlanan sonuca ulaşmanın temel şartıdır.

seanslar

Seanslarımız


Tarihler Günler Saatler Kontenjan Durumu
Size Uygun Tarihler İçin İletişime geçin.
sertifikasyonlar

Sertifikasyonlar


Bireysel gelişiminiz ve kariyeriniz açısından sertifika son derece önemlidir. İş görüşmelerinde sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinizi ancak bu şekilde belgelendirebilirsiniz. Ayrıca sertifikasyonlar ile uluslararası alanda da kendinize yer edinebilirsiniz. Sertifikasyonların Milli Eğitim Bakanlığınca yetkili kurumlarca yapılması gerekmektedir.

kurs-sonunda-kazanimlar

Kurs sonunda kazanımlar


Verilen mesleki eğitimler neticesinde kursiyerlerimiz eğitim aldıkları mesleklerde tam donanım sahibi ve piyasa beklentileri doğrultusunda mezun olmaktadırlar. Alınan bu mesleki eğitimler kursiyerlerin bu alanda çeşitli ünvanlara sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu mesleki kazanımlar beraberinde yeni iş imkanları doğurmaktadır.

Tüm Eğitimleri Görüntüle

Yukarı Çık